Паратиреосцинтиграфія

Сцинтиграфія паращитоподібних залозметод радіонуклідної візуалізації патологічно змінених або ектопічно розташованих паращитоподібних залоз.

Дослідження може бути одноетапним (сцинтиграфія з 99mTc-MIBI, що складається з тиреоїдної та паратиреоїдної фази) або двоетапним (послідовне виконання сцинтиграфії з 99mTc-пертехнетатом та 99mTc-MIBI).

Виявлення збільшених паращитоподібних залоз проводять шляхом порівняння сцинтиграфічних зображень, отриманих при максимальному накопиченні РФП в щитоподібній залозі (тиреоїдна фаза) та при мінімальному його вмісті в щитоподібній залозі з максимумом накопичення в патологічно змінених паращитоподібних залозах (паратиреоїдна фаза дослідження).

Принцип методу: методика заснована на здатності патологічно змінених паращитоподібних залоз накопичувати діагностичні РФП, які тропні до клітин з високою метаболічною активністю, а також на різниці у термінах фіксації цих РФП в тканинах щитоподібної та паращитоподібних залоз.

 

Метод дозволяє оцінити:

Топографо-анатомічні особливості, локалізацію патологічно зміненої тканини паращитоподібних залоз при її нетиповому розташуванні, наявність поєднаної патології щитоподібної та паращитоподібних залоз.

Показання до сцинтиграфії паращитоподібних залоз:
1.Діагностика новоутворень паращитоподібних залоз.
2. Діагностика первинного та вторинного (на фоні гемодіализу) гіперпаратиреозу.
3.Остеопороз неясної етіології.
4.Уролітіаз (рецидивуючий, двобічний, коралоподібний).
5. Планування та контроль оперативного лікування гіперплазії паращитоподібних залоз.
6.Диференційна діагностика об`ємних утворень середостіння.


Двоетапне дослідження: 

 

 
 

Одноетапне дослідження: планарні зображення через 60 та 150 хв після введення 99mTc-MIBI.
  

Планарні зображення через 60 и 150 хв після введення 99mTc-MIBI, ОФЕКТ/КТ – аденома правої нижньої паращитоподібної залози, локалізована за допомогою КТ

Планарні зображення через 60 и 150 хв після введення 99mTc-MIBI, ОФЕКТ/КТ – атипово розташована аденома нижньої пара щитоподібної залози, локалізована за допомогою КТ у середостінні


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переваги сцинтиграфії перед іншими методами візуалізації:
1.Можливість виявлення патологічно змінених паращитоподібних залоз внаслідок їх високої метаболічної активності.
2. Можливість візуалізації ектопічно розташованої паратиреоїдної тканини
3. Можливість співставлення або суміщення сцинтиграфічного (функціонального) зображення з даними анатомо-топографічних досліджень (КТ, МРТ) для більш точної 
діагностики.

← Назад

by IDEI.TOP

EIGRY.TOPALLNEWS.TOP