Сцинтиграфія з туморотропними РФП

Сцинтиграфія з туморотропними РФП - включає в себе ряд радіонуклідних методик виявлення злоякісних новоутворень з використанням РФП, які здатні специфічно накопичуватись в тканинах зі зміненою метаболічною та мітотичною активністю.

Задачі дослідження:

Визначення наявності або відсутності вогнищ підвищеної фіксації РФП, тропного до певного злоякісного новоутворення.
У випадку виявлення таких ділянок - визначення їх анатомо-топографічної локалізації, а також інтенсивності метаболічних процесів в цих ділянках.

В нормі кожен з туморотропних РФП може мати певну нормальну фізіологічну фіксацію в органах і тканинах, а саме:
99mTc-MIBI – міокард (переважно лівого шлуночка), печінка та елементи гепатобіліарної системи, селезінка, кишківник.
99mTc(V)DMSA – нирки, слизова оболонка носоглотки, серце та магістральні судини (за рахунок пула крові).
111In –октреотид, 99mTc-тектротид – печінка, селезінка, нирки, щитоподібна залоза.

Вибір РФП обумовлений його фармакокінетичними особливостями і залежить від типу новоутворення та його локалізації.
Так, 99mTc-MIBI ефективний при діагностиці злоякісних новоутворень головного мозку, молочних залоз, легень, щитоподібної залози. Акумуляція цього РФП відбувається за рахунок цитозольного зв’язування препарату в пухлинних клітинах, що відзначаються високим негативним потенціалом мембран мітохондрій внаслідок інтенсивної цитометаболічної активності.

Показання до сцинтиграфії з 99mTc-MIBI:

1.Диференційна діагностика злоякісних та доброякісних утворень легень, головного мозку, молочних залоз, щитоподібної залози.
2.Визначення стадії захворювання при пухлинах легень (зокрема, виявлення втягнення лімфатичних вузлів середостіння, які не візуалізуються при КТ).
3.Контроль ефективності лікування (хірургічного, хіміотерапевтичного). 

 

 

 

 

При ОФЕКТ грудної порожнини візуалізуються вогнища патологічної фіксації 99mTc-MIBI в обох легенях; нормальне фізіологічне накопичення РФП в міокарді лівого шлуночка серця.


 

 

 

 

 

 

99mTc(V)DMSA використовується для діагностики м`якотканинних пухлин, головного мозку, легень, медулярного раку щитоподібної залози. Накопичення цього РФП відбувається в пухлинно-трансформованих життєздатних клітинах, що відзначаються високим рівнем утилізації глюкози та підвищеною гексокіназною активністю.

Показання до сцинтиграфії з 99mTc-(V)DMSA:

1.Діагностика м`якотканинних пухлин, зокрема голови та шиї.
2.Діагностика та диференційна діагностика пухлин головного мозку, визначення об’єму ураженої ділянки.
3.Діагностика медулярного раку щитоподібної залози.
4.Діагностика первинної пухлини та віддалених метастазів при новоутвореннях легень.

 

 

 

 

При ОФЕКТ головного мозку з 99mTc-(V)DMSA візуалізуються множинні ділянки патологічної фіксації РФП, які відповідають новоутворенням, виявленим при КТ. При гістологічній верифікації підтверджено їх злоякісну природу. 

 

 

 

 

 

 

 

111In –октреотид, 99mTc-тектротид - препарати, високоспецифічні до соматостатинових рецепторів, що дає можливість виявляти нейроендокринні новоутворення будь-якої локалізації (карциноїд легень, кишківника, пухлини підшлункової залози, феохромоцитома, аденоми гіпофіза та ін.).

Показання до сцинтиграфії з аналогами соматостатинових рецепторів:

1.Діагностика первинної пухлини нейроендокринного походження.
2.Діагностика поширеності захворювання.
3.Визначення стадії захворювання.
4.Виявлення прихованої первинної нейроендокринної пухлини.
5.Оцінка прогнозу захворювання.
6.Визначення показань для радіометаболічної або хіміотерапії.
7.Контроль ефективності лікування. 

 

 

 

При дослідженні з туморотропним препаратом – аналогом соматостатинових рецепторів візуалізуються ділянки патологічної фіксації РФП в печінці (карциноїд).

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика проведення дослідження:

Стандартне планарне дослідження проводиться в режимі «все тіло» в передній та задній проекціях через 2 - 5 годин після внутрішньовенного введення 370-740МБк РФП.
Одразу після отримання планарних зображень виконується томографічне дослідження тих відділів, які містять ділянки підвищеної фіксації РФП, що виходять за межі фізіологічного його накопичення.
 

 

 

 

← Назад

by IDEI.TOP

EIGRY.TOPALLNEWS.TOP